ZYNQ 7000 плата разработки
US $ 14.88
US $ 16.00
-7%
(4.8)